Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2011

artlin
20:11
7257 fbe9
Reposted fromcats cats viaziomalon ziomalon
artlin
20:11
0732 9770
Reposted fromzielonyszalik zielonyszalik viaziomalon ziomalon
artlin
20:11

Jeżeli chcesz mi coś zarzucić

Zarzuć mi ręce na szyję

— Leopold Staff
Reposted fromJosette Josette viaziomalon ziomalon
artlin
20:11
artlin
20:11
5107 b455
Reposted frometerycznie eterycznie viaziomalon ziomalon
artlin
20:10
Reposted frommajkey majkey viaziomalon ziomalon
artlin
20:06
Na niebie wisiała potężna kula nuklearnego ognia, podgrzana do temperatury milionów stopni. Czyli, mówiąc normalnie, świeciło słonce.
— Pratchett, Tylko ty możesz uratować ludzkość
Reposted frommgv4 mgv4 viaziomalon ziomalon
artlin
20:04
A bogowie mieli w zwyczaju odwiedzać domy ateistów i wybijać im szyby.
— T.Pratchett
Reposted fromdansemacabre dansemacabre viaziomalon ziomalon
artlin
20:04
Była jednak za duża na złodziejkę, zbyt uczciwa na skrytobójczynię, zbyt inteligentna na żonę i zbyt dumna, by podjąć jedyną powszechnie dostępną damską profesję.
Dlatego została wojowniczką.
— T. Pratchett 'Blask fantastyczny'
Reposted frommandarynka mandarynka viaziomalon ziomalon
artlin
20:04
4350 ace8
Deadly and Cute Samurai
Reposted frompajlot pajlot viaziomalon ziomalon
artlin
20:03
3857 f40b
artlin
20:02
3680 0638
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaziomalon ziomalon
artlin
20:02
3520 bab2 500

Pani z dziekanatu władza absolutna 

Pani z dziekanatu – czeczeński najemnik, jedyna osoba na całej uczelni (wydziale, zakładzie, względnie w firmie), która posiada holistyczne spojrzenie na cały ten młyn, często określana mianem Boga. Od niej zależy przyszłość, życie, stan błony śluzowej żołądka i układu nerwowego każdego studenta. Pani z dziekanatu nie jest zwykłym pracownikiem administracyjnym, należy ona do Wielkich, Nie Do Końca Przedwiecznych i ma władzę absolutną. Aby nigdy w życiu nie wejść w konflikt z panią z dziekanatu należy sobie przyswoić kilka prostych zasad.

artlin
20:00
School? College? Getting a Job? Plans for Future?
Reposted fromoll oll viaziomalon ziomalon
artlin
19:58
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta viaziomalon ziomalon
artlin
19:58
artlin
19:58
8940 9a6f
są bestialsko piękne
Reposted fromiracundia iracundia viaziomalon ziomalon
artlin
19:57
2817 440f 500
Reposted from654675674 654675674 viaziomalon ziomalon
19:57
6235 4537 500

Remember

Reposted fromdiegueus9 diegueus9 viaziomalon ziomalon
artlin
19:57
2415 f2b1 500
Reposted fromsoll soll viaziomalon ziomalon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl